ProVoet en KRP

ProVoet  (de Nederlandse branchevereniging voor pedicures)

VoetverzorgingVenlo is aangesloten bij de Nederlandsebranche vereniging voor pedicures – ProVoet, onder lidmaatschapnummer 306299.

Waar staat ProVoet voor?
Alle leden van ProVoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te halen. Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden!

Onderscheid pedicures.
De brancheorganisatie Provoet erkent een onderscheid tussen de pedicure (basis diploma), de gespecialiseerde pedicure+ (basis diploma met aantekening diabetische- en/of reumatische voet)
en de medisch pedicure.

De organisatie stelt hoge eisen aan haar leden wat betreft opleiding en diploma’s.
Aanvullende certificaten, nodig voor behandeling van de diabetische- en/of reumatische voet,
worden door ProVoet in een register bijgehouden en gecontroleerd op geldigheid.

KRP (KwaliteitsRegister voor Pedicures)

Alleen pedicures met een door de branchevereniging erkend diploma kunnen zich registreren in het KRP. Een bij het KRP geregistreerde pedicure is verplicht haar accreditatiepunten te behalen d.m.v. bij– en nascholing om kennis en innovatie in het vakgebied bij te houden.
Een bij het KRP geregistreerde medisch pedicure waarborgt de kwaliteit!