Medisch Pedicure

Belangrijk ivm vergoedingen Diabetes

Er zijn door de verzekeraars een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen.

Let op:   Wij zijn niet met deze regelingen meegegaan! Ik heb geen contracten ivm Diabetes Mellitus.

  • Deze regeling belemmerd mij u de zorg te bieden waar u volgens mij het best mee geholpen bent.
  • Voor u met Diabetes betekent dit dat u wel uw voeten kan laten verzorgen (graag), deze kosten doorgaans echter niet, of niet volledig vergoed worden!  
    Controleer dit aub eerst met uw polis of vraag uw verzekeraar!

Vergoedingen Reuma

Indien U verzekerd bent voor voetverzorging/reumatoïde artritis dan kunt u de nota zelf indienen bij de zorgverzekeraar.