Medisch Pedicure

Belangrijk ivm vergoedingen Diabetes

In 2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen.

Let op:   Wij zijn niet met deze regeling meegegaan!

  • Deze regeling belemmerd mij u de zorg te bieden waar u volgens mij het best mee geholpen bent.
  • Voor u met Diabetes betekent dit dat u wel uw voeten kan laten verzorgen (graag), deze kosten doorgaans echter niet, of niet volledig vergoed worden!  Controleer dit aub eerst met uw polis of vraag uw verzekeraar!

Vergoedingen Reuma

Heeft u Reumatoïde Artritis, dan kunt u ongewijzigd ook in 2023 terecht voor vergoede voetzorg en zelf blijven declareren!