Diabetes

Met steeds grotere regelmaat worden mensen, waarbij diabetes is geconstateerd door de huisarts verwezen naar de pedicure.
Bij hen kan het voetgevoel verstoord raken waardoor eventuele wondjes en veranderingen aan de voeten onopgemerkt blijven.

De pedicure draagt zorg deze problemen tijdig en optimaal te behandelen, indien nodig door te verwijzen naar huisarts of specialist.
Het is dan ook van wezenlijk belang om uw voeten regelmatig te laten behandelen.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van diabetespatiënten bij een pedicure met een geldige aantekening Risico-Voet.

Let op:

Per 1 januari 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Slechts medisch noodzakelijke zorg wordt vergoed, wat bepaald wordt door het zorgprofiel dat uw huisarts u toekent en het behandelplan dat opgesteld wordt door een podotherapeut. Alleen de toegekende behandeltijd kan gedeclareerd worden.

Het nieuwe vergoedingsstelsel is complex, vraagt veel administratie en beperkt naar mijn mening de zorg die uw voeten nodig hebben.

Toegeven aan de eis van de verzekeringen en enkel het medisch noodzakelijke zonder verdere verzorging te mogen aanbieden tegen een niet dekkend tarief, strookt niet met het beleid van Voetverzorging Venlo.
Daarom stopt VoetverzorgingVenlo met deelname aan het vergoedingensysteem Diabetes Mellitus voor voetzorg in 2015.

Voor u betekent dit dat u wel uw voeten bij mij verder kunt laten verzorgen (graag), deze kosten echter niet meer vergoed worden.

U kunt terecht tegen normale tarieven. Zo kan ik voetverzorging blijven bieden zoals u vertrouwd is.

Uitzondering:
– U kunt zelf blijven declareren indien u Reumatoïde Artritis heeft (ontstekingsreuma).